Phiên bản JS của trình chuyển đổi JPG sang PDF Home

Công cụ JPG sang PDF chạy trong trình duyệt

-- Không cần tải lên tập tin

Công cụ chuyển đổi JPG sang PDF trực tuyến, an toàn, nhanh chóng. Chạy trực tiếp trong trình duyệt bằng công nghệ HTML5 và jsPDF. Các tệp JPG và PDF không cần phải được tải lên máy chủ. So với các bộ chuyển đổi trước đây, công cụ này sử dụng đơn giản hơn, an toàn hơn và nhanh hơn.

Công cụ này hỗ trợ chuyển đổi JPG, PNG và các tệp hình ảnh khác thành PDF. PDF là một định dạng tệp đa nền tảng rất linh hoạt. PDF có thể được sử dụng làm tài liệu văn phòng, làm album gia đình hoặc làm tạp chí. Công cụ này hỗ trợ chuyển đổi tệp hình ảnh thành tệp PDF và cũng hỗ trợ chuyển đổi nhiều hình ảnh thành một tệp PDF. Bạn có thể đặt kích thước trang của PDF, đặt lề hoặc đặt hình ảnh thành chính giữa.

1

Vui lòng kéo các tập tin vào đây (không tải lên). Danh sách các định dạng tệp được hỗ trợ:JPG,PNG

2
Đặt tham số cho tệp đầu ra
Kích thước trang:
Chiều rộng trang:
Chiều cao trang:
Lề trên:
Lề dưới:
Lề trái:
Lề phải:
Một trang, một hình ảnh:
Chia tỷ lệ hình ảnh:
Hình ảnh trung tâm:
3
Đổi
Làm cách nào để chuyển đổi tập tin JPG sang PDF bằng công cụ này?
  • Bước đầu tiên là chọn tệp hình ảnh và hiện hỗ trợ các định dạng JPG và PNG. Bạn có thể chọn một tệp bằng cách nhấp vào nút hoặc kéo tệp vào hộp nhập.
  • Bước thứ hai là đặt định dạng của PDF đầu ra. Đặt kích thước trang của PDF, đặt trước kích thước của A0, A1 ... A10, v.v. Mặc định là A4. Bạn cũng có thể đặt chiều rộng và chiều cao bạn muốn, tính bằng pixel (px). Đặt lề, có bốn tham số lên xuống, trái và phải, đơn vị là pixel (px). Có hai cách để đặt chế độ đầu ra hình ảnh. Một là một hình ảnh và một trang, và một là nhiều hình ảnh trên một trang. Đặt xem có chia tỷ lệ hình ảnh hay không và nếu có, hãy chia tỷ lệ hình ảnh nếu hình ảnh lớn hơn trang. Đặt xem hình ảnh có được căn giữa hay không, và nếu vậy, hãy căn giữa hình ảnh, nếu không hình ảnh được căn chỉnh ở góc trên bên trái.
  • Trong bước thứ ba, nhấp vào nút Chuyển đổi và đợi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, nhấp Lưu PDF vào máy tính của bạn.
 Trực tuyến
Công cụ này là phần mềm trực tuyến. Đây là ứng dụng WEB. Bạn không cần tải xuống bất kỳ phần mềm hoặc plugin Flash nào. Chỉ cần mở trình duyệt và nó sẽ chạy.
 Bảo mật
Không cài đặt phần mềm, không có rủi ro về virus, Trojans, plugin. Không có thay đổi sẽ được thực hiện cho máy tính của bạn. Được viết bằng mã JS bằng công nghệ HTML5. Chạy trực tiếp trong trình duyệt. Các tệp dữ liệu không được truyền, an toàn và đáng tin cậy.
 Nhanh
Không cần tải xuống phần mềm, không cần tải lên các tập tin của bạn. Mã đang chạy trên máy cục bộ của bạn. Lưu trực tiếp vào máy tính cục bộ của bạn sau khi chạy xong. Không có thời gian truyền mạng. Việc chuyển đổi nhanh hơn.
Privacy Policy | video-cutter-js.com © 2019